Archive for Month: Květen

Daňová optimalizace | FIKU

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace představuje snížení daňové povinnosti legální cestou, tzn. bez porušení zákona. Prostřednictvím příslušných daňových zákonů lze v rámci české legislativy redukovat základ daně a tím zároveň i snížit daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Je tedy zcela pochopitelně v zájmu každého podnikatelského subjektu, mít správně nastavené mechanismy...

Read More
Daňový poradce | FIKU

Daňový poradce

Daňový poradce je specialista, který působí převážně v oblasti daní a účetnictví, jako odborník poskytující komplexní servis. Jeho hlavní rolí je zastupování klienta, poradenství, ekonomické a daňové plánování, zpracování účetnictví, kontrolní činnosti apod. Každý, kdo chce pracovat jako daňový poradce, musí být absolventem vysokoškolského studia, splnit podmínky zákona o...

Read More
Účetní firma

Účetní firma

Jak vybrat správnou účetní firmu? Každá úspěšná firma a podnikatelpotřebuje pravidelně získávat kompletní zprávu o finanční situaci, peněžní prostředky, stavu a pohybu hospodářských prostředků své firmy za určité časové období. Bez těchto důležitých informací může jen těžko nastavit procesy tak, aby bylo jeho podnikání efektivní a ziskové. Ne každý...

Read More