Archive for Category: Finance

Daňová optimalizace | FIKU

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace představuje snížení daňové povinnosti legální cestou, tzn. bez porušení zákona. Prostřednictvím příslušných daňových zákonů lze v rámci české legislativy redukovat základ daně a tím zároveň i snížit daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Je tedy zcela pochopitelně v zájmu každého podnikatelského subjektu, mít správně nastavené mechanismy...

Read More
Daňový poradce | FIKU

Daňový poradce

Daňový poradce je specialista, který působí převážně v oblasti daní a účetnictví, jako odborník poskytující komplexní servis. Jeho hlavní rolí je zastupování klienta, poradenství, ekonomické a daňové plánování, zpracování účetnictví, kontrolní činnosti apod. Každý, kdo chce pracovat jako daňový poradce, musí být absolventem vysokoškolského studia, splnit podmínky zákona o...

Read More
Účetní firma

Účetní firma

Jak vybrat správnou účetní firmu? Každá úspěšná firma a podnikatelpotřebuje pravidelně získávat kompletní zprávu o finanční situaci, peněžní prostředky, stavu a pohybu hospodářských prostředků své firmy za určité časové období. Bez těchto důležitých informací může jen těžko nastavit procesy tak, aby bylo jeho podnikání efektivní a ziskové. Ne každý...

Read More

Účetní kancelář FIKU Kolín se přestěhovala do nových prostor

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o přestěhování účetní kanceláře společnosti FIKU s.r.o. vKolíně do nových prostor na adresu Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín. Dosavadní prostory vbudově Střední odborné školy informatiky a spojů Kolín (Jaselská 826) jsme opustili a od 20. 9. 2021se přestěhovali do administrativní budovy...

Read More