Koronavirus – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Koronavirus – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení obchodní partneři,

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v naší firmě v souvislosti s koronavirem.

Děláme maximum pro to, abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců a zachovali úroveň služeb, ke které jsme se zavázali.

V reakci na aktuální stav nouze a jako prevenci před šířením onemocnění koronavirem jsme se rozhodli u všech našich zaměstnanců s okamžitou platností přejít na režim vzdálené práce z domova. Jistě chápete, že zdraví našich pracovníků je pro nás nejdůležitější.

Díky cloudovému řešení našich systémů se tato změna provozu firmy a provozu služeb nijak významně nedotkne. Komunikace se zákazníky bude probíhat výhradně prostřednictvím telefonní nebo mailové komunikace, mailem budou zasílány veškeré účetní doklady a výstupní dokumenty.

Zároveň se na nás obracíte s dotazy na aktuální dění kolem daňových přiznání.

Ministerstvo financí vydalo dne 16. března ve Finančním zpravodaji upřesňující podmínky úlev pro podnikatele a fyzické osoby v souvislosti se šířením koronaviru, které schválila Vláda ČR (tzv. liberační balíček). Jedná se zejména o tato opatření.

  1. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Občanům a firmám bude tedy umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
  2. Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Aktuality ze státní správy pro Vás monitorujeme například na stránkách Ministerstva financí nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pracujeme s běžnými zákonnými termíny a aktuálně nepředpokládáme plošné využití výše uvedených opatření. Případné posuny v termínech budeme řešit individuálně po dohodě s našimi klienty.

Děkujeme za pochopení.

Martin Kučera

jednatel

FIKU s.r.o.

About Author

Related posts