Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví | FIKUVedení účetnictví je bezpochyby jednou z věcí, která straší nejen začínající podnikatele. Legislativa se navíc v této oblasti mění poměrně často, takže je snadné něco přehlédnout nebo udělat chybu. Odpovíme vám na základní dotazy, co to vlastně znamená vedení účetnictví, pro koho je povinné a jaké další způsoby evidence si můžete zvolit.

Vedení účetnictví je povinné pro všechny právnické osoby a dále fyzické osoby, které:

 • jsou zapsané v obchodním rejstříku
 • jejich obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 mil. Kč 
 • ukládá jim to zvláštní předpis
 • jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví
 • rozhodnou se vést účetnictví dobrovolně.

Kromě výše zmíněných důvodů, kdy je vedení účetnictví povinné, si mohou ostatní fyzické osoby vybrat ze tří možností, jak evidovat své příjmy a výdaje pro účely stanovení základu daně. Jsou to již zmíněné účetnictví, dále daňová evidence nebo paušální výdaje.

Daňová evidence

Pravidla pro vedení daňové evidence upravuje § 7b zákona o daních z příjmů. Daňová evidence obsahuje údaje o:

 • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
 • majetku a dluzích

V tomto ustanovení najdete informace, jak se oceňují jednotlivé složky majetku. Daňová evidence dále stanovuje povinnost provést inventarizaci majetku k 31. 12., což v praxi znamená porovnat evidenční a skutečný stav zásob a majetku a případné rozdíly (manka nebo přebytky) zohlednit v základu daně.

Konkrétní forma vedení daňové evidence není dána. Můžete ji vést v papírové podobě, v Excelu nebo využít účetní program. Je ale potřeba se důkladně seznámit se všemi příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů, zejména pro správné rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové, správném ocenění a evidenci majetku, výpočtu odpisů apod.

Paušální výdaje

Možnost uplatňovat výdaje v paušální výši byla zavedena proto, aby drobným podnikatelům – fyzickým osobám maximálně snížila administrativu při stanovení základu daně a zpracování daňového přiznání. Nemusíte tak vůbec evidovat vaše výdaje ani majetek, jako v případě daňové evidence a nepotřebujete žádné hlubší odborné znalosti ani speciální program. Stačí vám jednoduchá tabulka např. v Excelu, kde si budete v jednom sloupci evidovat vaše příjmy, např. tržby za hotové v období od 1. ledna do 31. prosince a v druhém sloupci tzv. pohledávky, tj. např. vystavené faktury a datum jejich úhrady.

Výše výdajů je dána paušálně v § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů a závisí na druhu podnikání.

Vedení účetnictví a platba DPH

Plátcem DPH se povinně stanete, pokud váš obrat překročí 1 milion Kč ( od roku 2023 při překročení částky 2 miliony Kč) za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě. V tom případě je potřeba se zaregistrovat, a to do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste překročili stanovený obrat a začít plnit následující povinnosti plátce DPH:

 • uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění
 • vést evidenci a uchovávat všechny daňové doklady po dobu 10 let
 • podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období
 • ověřovat své dodavatele v registru plátců DPH
 • vystavovat daňové doklady a odvádět DPH také z přijatých záloh
 • a za své nákupy můžete uplatnit tzv. nárok na nadměrný odpočet

Pokud váš obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 mil. Kč, je pro vás již vedení účetnictví povinné ze zákona.

Vlastní vedení účetnictví nebo externí partner

Na první pohled se může zdát, že vlastní vedení účetnictví může šetřit vaše peníze. Na druhou stranu je třeba mít velmi dobré znalosti účetních zásad a principů a hlavně platné legislativy. Opomenutím důležitého údaje nebo pozdním podáním dokladů se vystavujete riziku sankce ze strany kontrolních orgánů, např. Finančního úřadu. V neposlední řadě je to také otázka vybavení, tj. pořízení kvalitního účetního softwaru, který musíte zaplatit a naučit se s ním efektivně pracovat. 

Spoluprací s externím partnerem na bázi outsourcingu vám tyto starosti odpadnou a ušetříte spoustu času. Pokud jste podnikatel či malá výrobní nebo obchodní firma,  náš tým zkušených účetních se postará o komplexní vedení účetnictví s maximálním pohodlím pro vás. Nabízíme vám:

✅ vedení hlavní účetní knihy

✅ zpracování účetních dokladů, jejich elektronizace a archivace

✅ vedení banky, skladové evidence a evidence majetku

✅ tvorbu účetních sestav a statistických výkazů

✅ přípravu kontrolního hlášení

✅ zpracování roční účetní závěrky

✅ příprava kontrolního souhrnného hlášení a přiznání k DPH

Zakládáme si na profesionálním a velmi pečlivém přístupu. Vedení účetnictví je pro nás hračka. S námi budete mít svého účetního vždy po ruce.