SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O KOUPI ZÁVODU

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O KOUPI ZÁVODU

Obchodní společnost KOLINT spol. s. r.o., se sídlem Vetruby, Kolínská 277. PSČ 280 02, IČO 16590503, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3400, vedená u Městského soudu v Praze, zast. panem Milanem Hůlou, jednatelem, jako prodávající,

a

obchodní společnost FIKU s.r.o., se sídlem Klášterecká 1053/29, Dolní Chabry, Praha 8, PSČ 184 00, IČO 07018932, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 293150, vedená u Městského soudu v Praze, zast. Mgr. Martinem Kučerou, jednatelem, jako kupující,

a prohlašují,

že dne 28.6.2019 uzavřely smlouvu o koupi obchodního závodu podle ust. § 2175 a násl. občanského zákoníku, na základě které společnost FIKU s.r.o. nabývá od společnosti KOLINT spol. s r.o., obchodní závod, a to provozování činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.

Ve smyslu ust. § 2180 odst. 1 občanského zákoníku nabývá kupující vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin obchodního rejstříku.

V Kolíně dne 28. června 2019

About Author

Related posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *