Archive for Tag: účetnictví

Zveřejnění údajů o hospodaření v rejsříku

Zveřejnění údajů o hospodaření společnosti § 21a) zákona o účetnictví. Povinnost zveřejňovat údaje o hospodaření (účetní závěrku, případně výroční zprávu), mají všechny účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku. Podle §1 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. se veřejným rejstříkem rozumí spolkový rejstřík,...

Read More