Daňová optimalizace

Daňová optimalizace | FIKU

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace představuje snížení daňové povinnosti legální cestou, tzn. bez porušení zákona. Prostřednictvím příslušných daňových zákonů lze v rámci české legislativy redukovat základ daně a tím zároveň i snížit daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Je tedy zcela pochopitelně v zájmu každého podnikatelského subjektu, mít správně nastavené mechanismy pro daňové plánování a využívat všech možností daňové optimalizace. To se týká především firem, které vykazují ze svého podnikání vysoké zisky. Nejenže si mohou snížit svou daňovou povinnost, ale podle zvoleného způsobu daňové optimalizace mohou získat také např. konkurenční výhodu na trhu. Vždy je však třeba pohybovat se v mezích zákona, protože hranice mezi legální daňovou optimalizací a obcházením daňové povinnosti nebo daňovým únikem, může být ve výsledku velmi tenká. A dostat se do křížku s finančním úřadem je noční můrou nejednoho podnikatele.

Základem je vypracovat daňový plán, mít od svého účetního průběžné výsledky a včas dostat také odhad kalkulace daňového základu. Ten se odvíjí od hospodářských výsledků firmy a určuje, jak vysoké daně budete platit za předešlý rok. Ačkoliv se daně fakticky platí až do konce března či dubna, poslední prosincový den je současně i posledním dnem, kdy můžete ovlivnit výši daňového základu. Standardním nástrojem pro daňovou optimalizaci je proto jednoduše utracení peněz před koncem roku s tím, že tyto výdaje sníží základ daně. Ale pozor! Je potřeba, aby byly výdaje uznatelné v daném roce, nikoliv až v tom následujícím. Nejlepší je proto samozřejmě průběžné daňové plánování.

Daňová optimalizace pomůže snížit daně

Jak už jsme si vysvětlili, pod pojmem daňová optimalizace se skrývají kroky, které vedou ke snížení daní. Věděli jste, že při podání daňového přiznání si můžete od základu daně odečíst tzv. odečitatelné položky a daňové slevy?

Spoření na penzi se státním příspěvkem. Max. 24 000 Kč ročně.

Životní pojištění. Max. 24 000 Kč ročně.

Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření do max. výše 300 000 Kč ročně.

Dary (včetně darování krve) ve výši 2 % ze základu daně, min. 1000 Kč, max. 15 % ze základu daně.

Členské příspěvky odborům. Max. 1,5 % zdanitelných příjmů, ale max. 3 000 Kč.

Zvyšování kvalifikace. Max. 10 000 Kč.

Školkovné.  Max. 16 200 Kč (pro rok 2022), nutno doložit fakticky zaplacenou částku.

Sleva na manžela/manželku. Max. 24 840 Kč ročně, pokud příjmy vyživovaného manžela/ manželky za loňský rok nepřesáhly 68 000 Kč.

Sleva na dítě. Na první dítě 15 204 Kč, na druhé 22 320 Kč a na třetí a každé další 27 840 Kč za rok.

Sleva na studenta. 4 020 Kč ročně do 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu)

Sleva pro zdravotně postižené. 2 520 Kč ročně – invalidita I. a II. stupně, 5 040 Kč ročně – invalidita III. stupně, držitelé průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně. Slevy se sčítají.

Nejčastější chyby v daňové optimalizace a jak se jim vyhnout

Jedním z nejrozšířenějších omylů je nákup majetku, zejména pak automobilů za účelem snížení daňového základu. Auta se však odepisují 5 let, a proto v prvním roce můžete do nákladů zahrnout maximálně jednu pětinu pořizovací ceny vozu. Výsledný efekt proto není příliš pozitivní a úspora na daních tak výrazná, jak by si podnikatelé představovali, protože ztráta na hodnotě vozu ji převyšuje.

Další častou chybou je přesvědčení, že ideálním řešením je vykazovat ztrátu. Záporný daňový základ s sebou ale nese i nevýhody. A to zejména prodloužení lhůt pro případnou daňovou kontrolu z finančního úřadu ze tří až na osm let. A to nejen pro daný rok, ale i pro roky následující, což vám na klidném spánku rozhodně nepřidá.

Vyznat se v platné legislativě, daňových odpočtech, slevách a hlavně termínech, které je nutné pro jednotlivá podání striktně dodržet, není snadná disciplína. Daňová optimalizace je tak trochu magie, a pro její efektivní využití je třeba mít mnohé odborné znalosti a zkušenosti. Na druhou stranu, pokud včas nastavíte všechny potřebné procesy, můžete do budoucna ušetřit na daních nemalou částku. Rozhodně se proto vyplatí obrátit na odborníky, kteří vám v této problematice poradí a pomohou tyto procesy ve vaší firmě úspěšně nastavit. Náš tým profesionálů má v oblasti daňové optimalizace mnohaleté zkušenosti a velmi dobré výsledky. A spolu s našimi externími spolupracovníky vám rádi poskytneme konzultaci a poradenství šité na míru vašemu podnikání.

About Author

Related posts