Novela zákoníku práce a její dopady na zaměstnavatele

1. 10. 2023

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o novele zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, která nabyla účinnosti dne 1.10.2023. Novelou se provádí transpozice několika evropských směrnic, zejména se jedná o směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Mezi zásadní novinky patří:

a) zakotvení práce na dálku (tzv. home office nebo homeworking), aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Novinkou je rovněž možnost (nikoliv povinnost), poskytnout zaměstnancům pracujícím z domova náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu.
b) větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).
c) změna doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe.
 
Větší detail a naše doporučení najdete v přiloženém dokumentu. Rádi Vám pomůžeme se správným aplikováním změn, stačí se obrátit na svou finanční nebo mzdovou účetní.

S přáním hezkého dne
 
Mgr. Martin Kučera
FIKU s.r.o.

Přejít nahoru