Vedení a zpracování účetnictví

Účetní služby

Profesionální účetní služby vám ušetří čas a peníze

Účetní služby zahrnují rozmanitou škálu činností, pro jejichž výkon je potřeba mít odborné znalosti, dlouhodobou praxi a dobrý postřeh. Účetní agenda je poměrně rozsáhlá a legislativa v oblasti účetnictví a daní se mění někdy až příliš často. Udělat chybu je tak snadné a drahé. A mít na krku kontrolu z finančního úřadu vám na klidném spánku rozhodně nepřidá. Osoba, která poskytuje účetní služby si tudíž musí neustále doplňovat své znalosti a k tomu sledovat trendy z oboru a změny v zákonech. Najít takového člověka, který je navíc ještě pečlivý zodpovědný a neustále po ruce je v dnešní době téměř nadlidský úkol.

Dlouho zažitá představa, že účetní služby poskytuje starší prošedivělá dáma v pletené vestě a s brýlemi, která sedí za stolem zavalená až po uši papíry a razítky, je naštěstí už minulostí. Stejně jako každá profese, také účetnictví prošlo modernizací a digitalizací. Jeho základní funkcí je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným. Dále pak poskytuje podnikatelům základní informace, jak je jejich firma ekonomicky schopná, jaká je její finanční situace a hospodářské výsledky za určité časové období apod. A k tomu je potřeba používat moderní technologie, umět dobře pracovat s daty, třídit je, analyzovat a reportovat. Účetní služby vlastně zahrnují i jakousi poradenskou roli a dobrý účetní dokáže nasměrovat vaši firmu k lepším výsledkům.

Mít spolehlivě a efektivně vedené účetnictví je zkrátka nezbytnost.

A spolupráce s externí firmou, která nabízí komplexní účetní služby, ušetří spoustu času, starostí i peněz. Starat se o celé účetnictví vlastními silami je náročné na čas i znalosti. Zaměstnávat vlastní účetní se zase nevyplatí zejména malým firmám. Nejde totiž jen o její mzdu, jako internímu zaměstnanci jí náleží i plně vybavené pracovní místo a musíte zajistit také odbornou literaturu, účetní software a pravidelná školení. Problém s termíny pak může nastat v případě, že vaše účetní onemocní. Dobrá účetní je totiž ve firmě nezastupitelná. A když odejde na mateřskou dovolenou nebo do penze, čeká vás nelehký úkol, totiž najít za ní odpovídající náhradu. Tzn. stanovit si kritéria, vypsat výběrové řízení, absolvovat několik kol pohovorů a výběr toho správného kandidáta. To všechno vás stojí čas a energii, kterou byste mohli investovat raději do rozvoje svého podnikání.

U externí spolupráce toto automaticky odpadá. Pokud máte více zaměstnanců, může vám účetní firma pomoci i se zpracováním mezd. Personální oblast je totiž poměrně velkou administrativní zátěží a mzdové účetnictví navíc vyžaduje i speciální odbornost v dané oblasti. Tím, že si tuto nárazovou práci zajistíte externě, nemusíte vše řešit vlastními silami. Externista také na vaši firmu nahlíží s větším nadhledem, finanční management a rady, jak dále vaši firmu rozvíjet, tzn. jestli na to máte, jsou tudíž realističtější. A má to i další výhody.

Pokud vám veškeré účetní služby bude vykonávat externí firma, odpadnou vám všechny tyto starosti:

✅ náklady na účetní software a jeho pravidelnou aktualizaci

✅ nákup IT vybavení, jeho údržba a opravy

✅ zařízení pracovního místo s veškerým vybavením

✅ financování rozvoje formou odborné literatury a pravidelných školení

✅ pojištění profesní odpovědnosti

✅ pravidelná výplata mzdy, evidence docházky, dovolené, nemocnosti apod.

✅ hledání náhrady v případě odchodu na mateřskou dovolenou nebo do penze

Jaké účetní služby nabízíme?

Naše společnost má na trhu dlouholeté zkušenosti. Náš tým je složený z expertů na problematiku účetnictví, mezd, personalistiky, daní a veškeré administrativy s tím spojené. Pravidelně si doplňujeme své znalosti, sledujeme aktuální platná nařízení a také trendy z oboru. Zakládáme si na pevných vzájemných vztazích, založených na důvěře a loajalitě. Vaše spokojenost je pro nás prioritou, a proto se snažíme ke každému klientovi přistupovat individuálně, seznámit se s jeho podnikáním a komunikovat tak, abychom vám mohli přinést efektivní řešení šité na míru vaší firmě. Dokážeme vám poradit i v nestandardních situacích a k zadaným úkolům přistupujeme pečlivě a zodpovědně. Zajistíme pro vás tyto účetní služby:

➡️ vedení hlavní účetní knihy

➡️ zpracování účetních dokladů, jejich elektronizace a archivace

➡️ vedení banky, skladové evidence a evidence majetku

➡️ tvorbu účetních sestav a statistických výkazů

➡️ přípravu kontrolního hlášení

➡️ zpracování roční účetní závěrky

V oblasti mzdového účetnictví se rádi postaráme o:

➡️ zpracování mezd zaměstnanců

➡️ tvorbu výkazu sociálního a zdravotního pojištění

➡️ vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění

➡️ roční vyúčtování daní zaměstnanců

➡️ podporu při přípravě pracovně-právní dokumentace

➡️ podpora při nastavování zaměstnaneckých benefitů a tvorbě odměňovacích schémat

About Author

Related posts